מערכת שעות

בוקר טוב - 8:35 - 8:45

שיעור ראשון - 8:45 - 9:30

שיעור שני - 9:35 - 10:20

הפסקה - 10:20 - 10:40

שיעור שלישי - 10:40 - 11:25

שיעור רביעי - 11:30 - 12:10

שיעור חמישי - 12:15 - 13:00

שיעור שישי - 13:05 - 13:45

הפסקת צהריים - 13:45 - 14:15

שיעור שביעי - 14:15 - 14:55

שיעור שמיני - 15:00 - 15:45