מערכת שעות

בוקר טוב - 8:35 - 8:45

שיעור ראשון - 8:55 - 9:35

שיעור שני - 9:40 - 10:20

הפסקה - 10:20 - 10:40

שיעור שלישי - 10:40 - 11:20

שיעור רביעי - 11:30 - 12:10

שיעור חמישי - 12:20 - 13:00

שיעור שישי - 13:05 - 13:50

הפסקת צהריים - 13:50 - 14:20

שיעור שביעי - 14:20 - 15:00

שיעור שמיני - 15:05 - 15:45