רשימת שלוחות

לאחר חיוג לבית הספר ניתן לבחור את השלוחה הרצויה - 04-6940541

 תפקיד                   שלוחה        תפקיד                   שלוחה         
 מנהלת  103      מזכירות  101/2
 הנהח"ש אילין 106 הנהח"ש צום 127
 בגרויות 140 מנהלת מערכת 124
 מיחשוב 143 ספריה 130
 חממה 139 מדעים 144
 לבורנטית 131 נוי ואחזקה 132
 שומר 137