רשימת חונכים

רשימת חונכים לשנת הלימודים תשע"ח 2017/8

 לאה ה.

 פמלה  שלי  עופר  סבטלנה 
 הילה

 אילן יונתן יעל נגה
 ורד

 מיטל מירי ריקי איקה
 יגאל כ.

 ענת ט. לילך ענת ו. רוית
 מישל שלומית דרורי שחר יגאל ב.צ.
 עדנה לידר כנרת מאירה רונית ד.י.
 קרין אורי ו.ד. אופיר