מעורבות חברתית

מעורבות חברתית והתפתחות אישית - תש"פ 

החל משנת תשע"ו החלה לפעול תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בבית הספר.

בתכנית זו אנו חושפים תלמידים/ות למקומות התנסות, כך שכל תלמיד יוכל להתאים את עצמו לפעילות משמעותית בהתאם לכישוריו.  

ביום חשיפה למוקדי ההתנסות השונים בתוך בית הספר ומחוצה לו נאפשר לתלמידים ולתלמידות מכל אוכלוסיות בית הספר להיחשף לאפשרויות מגוונות של עשייה חברתית, וליצור קשר עם הגורמים השונים. 

המעורבות החברתית נעשית בצורה רב-גילאית בשעות בית הספר ומחוצה להן, על פי בחירה אישית ובהתאם לצרכים של הארגונים השונים. 

*תלמידי חט"ע ידווחו את שעות ההתנסות שלהם באפליקציית "טריביו" על מנת לצבור את מכסת השעות הדרושה לזכאות לתעודת בגרות מלאה.*